Zwroty i reklamacje

Zwrot/ Odstąpienie od umowy

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony umowy świadczyły, ulega zwrotowi. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

W celu odstąpienia, zwrotu towaru proszę wypełnić i wysłać formularz zwrotu, reklamacji, dostępnego na stronie internetowej wwwal-da.eu i odesłanie produktów na adres podany poniżej.
Klienci posiadający konto w naszym sklepie internetowym mają możliwość wysłania formularza zwrotu bezpośrednio ze swojego panelu klienta.

Al-Da Alina Śliwińska
ul. 3-go Maja 11/2, 35-030 Rzeszów

z dopiskiem „Zwrot”

Koszt zwrotu ponosi klient. Za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru klient ponosi odpowiedzialność.

Do zwrotu należy dołączyć oryginał dowodu zakupi (paragon lub faktura vat).
Należy podać numer konta na które ma zostać dokonany zwrot kwoty.
Termin zwrotu płatności może wynieść od 5 do 14 dni od otrzymania zwrotu przez al-da.eu.
Przesyłki za pobraniem nie są odbierane.

Reklamacje

Sprzedawca odpowiada względem Kupującego jeżeli rzecz sprzedana na wadę fizyczną lub prawną (Rękojmia), wedle reguł określonych ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm., a zatem Reklamacja towaru może nastąpić ze względu na wadę fizyczną, którą polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową lub ze względu na wadę prawną, w szczególności jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej.

Kupujący może złożyć reklamację, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu.

W celu odstąpienia, zwrotu towaru klient ma do wyboru:
1. wypełnienie formularza zwrotu, reklamacji, dostępnego na stronie internetowej www.al-da.eu i odesłanie produktów na adres:
Al-Da Alina Śliwińska ul. 3-go Maja 11/2, 35-030 Rzeszów. Prosimy do przesyłki dołączyć numer konta na które ma zostać dokonany zwrot.

2. wysłanie wiadomości o tytule zwrot/reklamacja/odstąpienie na adres sklep@al-da.pl

W treści prosimy podać informację dotyczącą zwracanego towaru, oraz podać numer konta na który ma zostać dokonany zwrot.
Następnie odesłać produkty na adres firmy: Al-Da Alina Śliwińska ul. 3-go Maja 11/2, 35-030 Rzeszów.

Reklamacje i zwroty rozpatrywane są niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamowanego lub zwróconego produktu.
W przypadku, gdy reklamacja zostanie uznana za zasadną, spełnimy roszczenie reklamacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie rękojmi.